Tin Thanh Group

Lịch Sử Hình Thành

 • 2020 - Định hướng phát triển bền vững từ cây cao lương giúp đảm bảo :
  An ninh năng lượng - Ổn định nông nghiệp - Bảo vệ môi trường.
 • 2015 - Hơn 40 nhà máy tại Việt Nam và trên thế giới :
  Đưa giống cây cao lương từ Mỹ về lai giống tại Việt Nam.
 • 2010 - Phát triển thần tốc :
  Phát triển 10 nhà máy trong 1 năm.
 • 2009 - Nhà máy đầu tiên được lắp đặt
  Xây dựng nhà máy đầu tiên.