Tin Thanh Group

Kế Hoạch Phát Triển

Sử Dụng Nguyên Liệu Từ Cây Cao Lương

Trong 1 năm, 10.000 hecta trồng cây cao lương sẽ tạo ra:

 • 1,8 triệu tấn nhiên liệu sinh khối (quy đổi ra nhiên liệu năng lượng tương đương 2,4 tỷ KW điện)
 • 60.000 tấn hạt
 • 192 triệu lít đường lỏng
 • 24 triệu lít cồn công nghiệp thực phẩm 96 Alc
 • 24.000 tấn thức ăn gia súc
 • 17.000 tấn CO2
 • 112.000 tấn phân hữu cơ vi sinh
 • Tạo ra hơn 10.000 việc làm cho ngành nông nghiệp
 • Tạo ra hơn 2.000 việc làm cho ngành công nghiệp chế biến sau thu hoạch

Sử dụng nguyên liệu từ rác sinh hoạt, rác công nghiệp phát sinh hằng ngày và chôn lấp lâu năm

Mỗi 1.000 tấn rác sinh hoạt và rác công nghiệp sẽ tạo ra:

 • 250 tấn RDF chất đốt, nhiệt trị 4500 Kcal (Đối với rác chưa chôn lấp)
 • 200 tấn phân hữu cơ hàm lượng hữu cơ lên đến 25%. (Đối với rác chưa chôn lấp)
 • 300 tấn RDF (Đối với rác chôn lấp lâu năm)
 • 250 tấn phân hữu cơ (Đối với rác chôn lấp lâu năm)