You dont have javascript enabled! Please enable it!
HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Vị trí dự án: Lô D-D1-26, lô D-D5-4, lô B-B3-1, lô B-B3-4 trong Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

BQL khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đã có chủ trương và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Tín Thành Group.

Mục tiêu dự án:

  • Xây dựng được vùng nguyên liệu trồng cây Cao lương ngọt trên cơ sở lựa chọn các giống năng suất và chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trên một đơn vị canh tác.
  • Phát triển nguồn giống Cao lương ngọt có giá trị với bộ sưu tập 20 giống Cao lương ngọt thuần chủng.
  • Dự án sẽ làm thay đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi các vùng đất trồng Ngô, Sắn, Đậu, Mía cho thu nhập thấp hay đất hoang hóa sang trồng cây Cao lưong ngọt. Phát triên các mô hình “Công – Nông nghiệp” gắn liền sản xuất với chế biến quy mô vừa và nhỏ, tạo sự tương tác có lợi. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển hệ thống các Hợp tác xã Công – Nông nghiệp, thích hợp với xu thế phát triển Nông nghiệp bền vững trong điều kiện sản xuất phân tán của Việt Nam.
  • Xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm có giá trị như: Syrup, CO2,… theo hướng công nghệ cao từ cây Cao lương ngọt.
  • Tạo ra các sản phẩm theo chuỗi giá trị từ Cây Cao lương ngọt như: cồn thực phẩm, rượu, Syrup, CO2, thức ăn ủ chua cho gia súc để cung cấp cho thị trường, viên nén từ bã cây cao lương, các loại nấm nhân nuôi từ bã mùn cây cao lương, các chế phẩm sinh học (enzyme, protein sinh học) từ các phụ phẩm của cây cao lương.

Công-Nông nghiệp khép kín Khu liên hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tín Thành-Phú Yên