HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.
Công-Nông nghiệp khép kín
Khu liên hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tín Thành-Phú Yên