Tập Đoàn Tín Thành

Nông Nghiệp Khép Kín

Với dự án phát triển loại cây công nông nghiệp ngắn ngày – cây Cao lương ngọt (Sweet Sorghum), Tín Thành Group đã triển khai và cũng đã được Chính Phủ Cuba chấp thuận cho phát triển loại cây này trên diện tích 360 ngàn hecta và sẽ hướng đến 1 triệu hecta trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi đã và đang phát triển loại cây trồng này với diện tích hơn 100.000 hecta. Riêng tại Việt Nam, Tín Thành Group đang triển khai dự án trồng cây Cao lương ngọt này và luân canh trồng đậu tương với diện tích 30,000 hecta tại huyện EaSup – tỉnh Đắk Lắk.

Cao lương ngọt là một loại cây trồng ngắn ngày, thích hợp với khí hậu nhiệt đới và có thể sản xuất ra 08 loại sản phẩm hàng hóa khác nhau bao gồm: ngũ cốc, syrup, ethanol, điện sinh khối, thức ăn gia súc, phân compost hữu cơ vi sinh, CO2 công nghiệp, nuôi bò thịt và CO2 carbon.

Với định mức 100 hecta cây trồng cho 08 loại hàng hóa nói trên, Tín Thành đã lên kế hoạch 10 năm (từ 2017-2027) phát triển dự án trên 1 triệu ha tại Cuba, 1 triệu ha tại Mỹ và 30.000ha tại huyện EaSup – tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể một số loại hàng hóa như sau:

Hạt cây Cao lương ngọt khi chín

Thu hoạch cây Cao lương ngọt