You dont have javascript enabled! Please enable it!
HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.
  • Vị trí dự án: Lô G, đường số 3 Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng.
  • Công suất điện tổng phát ra: 15MW; Công suất điện cấp cho nhà máy DRC: 10MW;
  • Sản lượng hơi cung cấp: Hơi bão hòa ở 20 barg với sản lượng 30 tấn/giờ.
  • Đã được đưa vào quy hoạch của Thành phố Đà Nẵng.
  • Đã trình và chờ Thủ tướng Chính phủ ký duyệt Văn bản chấp thuận đưa dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.