Tin Thanh Group

Ví Tiền Điện tử JoCo

Những Tính Năng Nổi Bật

  • Lưu trữ tài sản an toàn
  • Giao dịch nhanh chóng
  • Giao diện trực quan

Ví tiền điện tử:
Nền tảng quản lý tài sản điện tử thông minh, an toàn và tiện dụng​.
Tính kết nối:​
Tương tác đồng thời với các ứng dụng khác như Game, tin tức,…
Liên kết với platforms Eth:​
Chuyển đổi các loại Token sang Eth một cách nhanh chóng, dễ dàng​.