Tin Thanh Group

JoCo – Mạng Xã Hội Việc Làm

Một Sự Kết Hợp Thú Vị

  • Mạng kết nối xã hội
  • Mạng tìm người / việc
  • Mạng đòi hỏi / học tập

Tầm nhìn:
Những người trẻ đang tham gia thị trường lao động và những người có tầm ảnh hưởng đến thị trường lao động có thể khám phá được nhiều thông tin về nhau – để có thể tìm được người mình có thể tin tưởng và học hỏi, phát triển cùng nhau sau này.​
Sứ mệnh: ​
Giúp những người trẻ đang tham gia và người có ảnh hưởng trong thị trường lao động có thể đến gần nhau hơn.​
Giá trị cốt lõi: ​
+ Không lo lắng quá mức​.
+ Luôn quyết liệt​.
+ Giữ vững đức tin​.