Tin Thanh Group

Sản Xuất Khí Tự Nhiên

Tập đoàn Tín Thành hợp tác với Tập đoàn Air Products – Hoa Kỳ cung cấp khí công nghiệp, khí thực phẩm và y tế hàng đầu trong khu vực. Tập đoàn Tín Thành liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ vững vị thế dẫn đầu của mình trong tương lai. Với cơ sở sản xuất khí công nghiệp hiện đại, chúng tôi không ngừng cung cấp những dịch vụ tốt nhất của mình cho tất cả các khách hàng trong mọi lĩnh vực như các loại khí chất lượng cao, các loại khí đặc biệt, khí hỗn hợp, hệ thống đường ống và dịch vụ khách hàng.