Tin Thanh Group

Năng Lượng Tái Tạo

Trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi đã có nhiều năm nghiên cứu và thành công trong việc sử dụng nhiên liệu tái tạo (chủ yếu là Biomass) thay thế cho nhiên liệu hóa thạch (NG, CNG, LPG, dầu DO, FO, ..). Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp hơi trung và cao áp bằng nhiên liệu tái tạo cho các nhà máy lớn tại Việt Nam, đạt độ an toàn tuyệt đối cho các Nhà máy hoạt động, sản xuất ổn định và mang đến hiệu quả cao về kinh tế và giảm phát khí thải ra môi trường rất lớn.

ĐÂY LÀ TIÊU CHÍ MÀ CHÚNG TÔI LUÔN HƯỚNG ĐẾN TRONG SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA TTG:

– Giảm phát thải hàng triệu tấn Carbon ra môi trường.

– Giảm chi phí sản xuất cho đối tác, khách hàng trên hàng trăm tỷ đồng/năm.

– Giảm nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn dầu DO và FO/năm.

– Nông dân thu lợi hàng trăm tỷ đồng/năm từ việc thu gom các loại rác thải nông và lâm nghiệp để bán cho TTG.

– Hàng ngàn lao động có việc làm ổn định trong hệ thống TTG.

Các loại năng lượng chúng tôi cung cấp