Tin Thanh Group

Công – Nông Nghiệp Khép Kín

Công – Nông nghiệp khép kín

Là một quy trình khép kín từ nguyên cứu, ươm tạo giống và phát triển vùng nguyên liệu đến khai thác chế biến các loại sản phẩm chuỗi giá trị từ cây Cao Lương. Tập đoàn Tín Thành có những trung tâm nghiên cứu giống để nghiên cứu chọn lọc, lai tạo giống và khả năng sinh trưởng, phát triển của các chủng loại cây Cao Lương phù hợp với điều kiện của nhiều vùng miền khác nhau.

Tín Thành đầu tư xây dựng các khu liên hợp công nông nghiệp công nghệ cao khép kín từ vùng nguyên liệu nông nghiệp quy mô vừa và nhỏ đến các nhà máy chế biến công nghiệp kết hợp các giải pháp thượng mại hiệu quả tại một số dự án trọng điểm. Đó là cơ sơ để Tín Thành tiếp tục phát triển với quy mô lớn hơn ở các dự án công nông nghiệp khác cả trong và ngoài nước.