HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Sử Dụng Nguyên Liệu Từ Cây Cao Lương

Nguyên Liệu Từ Cây Cao LươngTrong 1 năm, 10.000 hecta trồng cây cao lương sẽ tạo ra:

Sử dụng nguyên liệu từ rác sinh hoạt, rác công nghiệp phát sinh hằng ngày và chôn lấp lâu năm

Mỗi 1.000 tấn rác sinh hoạt và rác công nghiệp sẽ tạo ra:

  • 250 tấn RDF chất đốt, nhiệt trị 4500 Kcal (Đối với rác chưa chôn lấp)
  • 200 tấn phân hữu cơ hàm lượng hữu cơ lên đến 25%. (Đối với rác chưa chôn lấp)
  • 300 tấn RDF (Đối với rác chôn lấp lâu năm)
  • 250 tấn phân hữu cơ (Đối với rác chôn lấp lâu năm)