HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Trong bối cảnh ngày càng cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch nội địa và sự phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào giá năng lượng thế giới, khả năng đáp ứng năng lượng đủ cho nhu cầu trong nước ngày càng khó khăn và trở thành thách thức lớn. như vậy việc xem xét khai thác nguồn năng lượng sạch có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về kinh tế, xã hội, an ninh năng lượng.

Phát triển năng lượng tái tạo là một định hướng lớn đã được xác định trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến 2030. Trong đó điện sinh khối là một trong những mục tiêu được khuyến khích bởi đây là nguồn năng lượng sạch, sử dụng công nghệ hiện đại và hiệu quả.

 Đối với năng lượng sinh khối từ Biomass Sorghum, qua kết quả trồng khảo nghiệm và thực nghiệm, chúng tôi khẳng định rằng cây cao lương có khả năng tạo ra một lượng sinh khối lớn trong thời gian ngắn, đảm bảo cho việc thay thế các loại nhiên liệu đốt hóa thạch như than, dầu, khí là hoàn toàn khả thi.

Kế hoạch của chúng tôi sẽ phát triển các cụm điện sinh khối công suất 30MW đến 50MW tại nhiều địa phương trên cả nước

Điện Sinh khối
Điện Sinh khối