HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

V/v: Thoả thuận tài trợ vốn giữa TTG và Acuity Funding hết hiệu lực.

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác của Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành

Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành (“TTG”) và Acuity Funding có tổ chức lễ ký kết chấp thuận tài trợ vốn, Acuity Funding xác nhận nguồn vốn cấp cho TTG tổng công lên đến 6.4 tỷ USD qua các Dự án của TTG. Tuy nhiên, tất cả các chấp thuận tài trợ vốn này đến nay không còn hiệu lực thực hiện và hai Bên không còn làm việc cùng nhau cũng như không có bất kỳ mối liên hệ nào khác, cụ thế:

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, hai Bên ký kết hai Thư đề nghị cho vay với tổng giá trị 2.7 tỷ USD nhằm mục đích phát triển các Dự án năng lượng xanh, đến nay chưa có phát sinh bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào và đã hết hiệu lực thi hành;

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, hai Bên tiếp tục ký kết Hợp đồng bắc cầu với giá trị khoản vay lên đến 38.000.000USD. Tuy nhiên, đến hiện tại Acuity Funding đã vi phạm thoả thuận, chưa giải ngân bất kỳ khoản vay nào cho TTG như đã cam kết nên Hợp đồng đến nay đã không thực hiện được.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.