HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.
Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Quy Trình Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt
Giấy Chứng Nhận: Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Phù Hợp
Giấy Chứng Nhận Công Nghệ Điện Rác, Chuyển Hóa Chất Thải Rắn Thành Năng Lượng
Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Hỗn Hợp Nhiên Liệu Dùng Cho Động Cơ
Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Thiết Bị Tách Dầu-Nước
Tín Thành Group – Thành viên của Hiệp hội Bio-Fuels Minnesota
Bằng Phát Minh
Giấy Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng
Giấy Chứng Nhận: Doanh Nghiệp Xuất Sắc
Bằng Sáng Chế Độc Quyền
Công Nghệ Xử Lý Chất Thải
Giấy Chứng Nhận: Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Thành Nhiên Liệu
Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng
Giấy Chứng Nhận Hội Viên Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam