HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Quy Trình Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt
Giấy Chứng Nhận: Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Phù Hợp

Giấy Chứng Nhận Công Nghệ Điện Rác, Chuyển Hóa Chất Thải Rắn Thành Năng Lượng
Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Hỗn Hợp Nhiên Liệu Dùng Cho Động Cơ

Bằng Sáng Chế Độc Quyền: Thiết Bị Tách Dầu-Nước
Tín Thành Group – Thành viên của Hiệp hội Bio-Fuels Minnesota

Bằng Phát Minh
Giấy Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng

Giấy Chứng Nhận: Doanh Nghiệp Xuất Sắc
Bằng Sáng Chế Độc Quyền

Công Nghệ Xử Lý Chất Thải
Giấy Chứng Nhận: Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn Thành Nhiên Liệu
Hệ Thống Quản Lý Năng Lượng
Giấy Chứng Nhận Hội Viên Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam

Người kinh doanh tín chỉ Carbon