HÃY CÙNG CHÚNG TÔI, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, GIẢM PHÁT KHÍ THẢI TOÀN CẦU.

Trích dẫn bản tin tài chính ngày26/09/2023 của VTV1 về LỄ KÝ KẾT CHẤP THUẬN TÀI TRỢ VỐN TÍN THÀNH GROUP VÀ ACUITY FUNDING