TÍN THÀNH PETRO

Xăng dầu là sản phẩm có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Trên phương diện kinh tế, giá trị của mọi sản phẩm hàng hoá dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị của xăng dầu.

Tín Thành Group đang dần hoàn thiện hệ thống xăng dầu của mình với quy mô lớn bao gồm nhà máy, cảng pha trộn xăng dầu và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trải rộng khắp các tỉnh.

Với hai nhà máy tại miền Nam và miền Trung với công suất 1 triệu lít/ngày mỗi nhà máy chúng tôi sẽ là đơn vị phân phối xăng dầu cho chính các cửa hàng bán lẻ của mình và cho các đối tác là thương nhân xăng dầu khắp đất nước.

 

Hinh_1

 

Xe_bYn_TTG