NĂNG LƯỢNG

Tổng quan về Năng lượng:

Trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi đã có nhiều năm nghiên cứu và thành công trong việc sử dụng nhiên liệu tái tạo (chủ yếu là Biomass) thay thế cho nhiên liệu hóa thạch (NG, CNG, LPG, dầu DO, FO, ..). Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp hơi trung và cao áp bằng nhiên liệu tái tạo cho các nhà máy lớn tại Việt Nam, đạt độ an toàn tuyệt đối cho các Nhà máy hoạt động, sản xuất ổn định và mang đến hiệu quả cao về kinh tế và giảm phát khí thải ra môi trường rất lớn. Đây là tiêu chí mà chúng tôi luôn hướng đến trong suốt chặng đường phát triển của TTG.

- Giảm phát thải hàng triệu tấn Carbon ra môi trường;

- Giảm chi phí sản xuất cho đối tác, khách hàng trên hàng trăm tỷ đồng/năm;

- Giảm nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn dầu DO và FO/năm;

- Nông dân thu lợi hàng trăm tỷ đồng/năm từ việc thu gom các loại rác thải nông và lâm nghiệp để bán cho TTG;

- Hàng ngàn lao động có việc làm ổn định trong hệ thống TTG.

 

Năng lượng tái tạo: Điện Hơi Công nghiệp

Điện Hơi Công nghiệp TTG là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu Việt Nam, hiện chúng tôi đang cung cấp năng lượng từ nhiên liệu tái tạo cho hơn 30 Nhà máy lớn và cơ sở Công nghiệp hàng đầu như SABECO, HABECO, DRC, CASUMINA, COCA-COLA, VINACAFE, Tôn Hoa Sen, Golden Hope, Cholimex, Yuen Foong Yu...

 

Khach_hang-01

        

Lo_hYi_cYa_TYp_Yoan_Tin_Thanh_tYi_Nha_may_Cong_ty_CP_Cao_su_Ya_NYng_DRC
 
Nhà Lò hơi của Tập đoàn Tín Thành tại Nhà máy Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC)
 
Lo_hYi_theo_cong_nghY_Biomass_Burner_cYa_TYp_Yoan_Tin_Thanh_tYi_Nha_may_Bia_Sai_Gon
 
Nhà Lò hơi theo công nghệ Biomass Burner của Tập đoàn Tín Thành tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Bình Dương
 
Nguồn nhiên liệu tái tạo Biomass
 
nhien_lieu_sinh_khoi-01
 
Năng lượng Điện - Hơi kết hợp :
 
Tập đoàn Tín Thành đang đầu tư nghiên cứu, sử dụng nhiên liệu thay thế cho các lò hơi hiện nay đang sử dụng dầu (FO, DO, LPG, NG) nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giảm phát thải CO2 cho các nhà máy lọc dầu, phân đạm và thực phẩm.

Ngoài ra, Tập đoàn Tín Thành nghiên cứu đầu tư phát triển tổ hợp điện mặt trời và điện sinh khối dần thay thế Điện than, Điện khí, Thủy điện, Điện hạt nhân.

 

NANG_LUONG_DIEN_HOI-01

Năng lượng mặt trời:

 

NANG_LUONG_MAT_TROI-01