KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM XĂNG - DẦU - GAS

Xăng, dầu, gas là sản phẩm có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Trên phương diện kinh tế, giá trị của mọi sản phẩm hàng hoá dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị của xăng, dầu và gas.

TTG đang dần hoàn thiện hệ thống xăng dầu của mình với quy mô lớn bao gồm cảng; nhà máy pha chế, phối trộn xăng dầu và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trải rộng khắp các tỉnh. Chúng tôi sẽ là đơn vị phân phối xăng dầu cho chính các cửa hàng bán lẻ của mình và cho các đối tác là thương nhân xăng dầu trên khắp đất nước.

 

Tin_Thanh_Petro

 

Xe_Cho_Xang