CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÍN THÀNH(TTE)

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÍN THÀNH

NGÀY THÀNH LẬP: 13/03/2018.

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 4401046753.

TRỤ SỞ CHÍNH: LÔ D3, D4, D5, D8, D9, D10 KCN HÒA HIỆP 1, XÃ HÒA HIỆP BẮC, HUYỆN ĐÔNG HOÀ, TỈNH PHÚ YÊN, VIỆT NAM