Công Ty TNHH Điện Hơi Công Nghiệp Tín Thành

Công Ty TNHH Điện Hơi Công Nghiệp Tín Thành

Công Ty TNHH Điện Hơi Công Nghiệp Tín Thành

Tín Thành Group được sáng lập từ năm 2009 bởi ông TRẦN ĐÌNH QUYỀN với tiền thân là Công ty TNHH Điện Hơi Công Nghiệp Tín Thành...
MỤC TIÊU

01

MỤC TIÊU

Tín Thành Group là doanh nghiệp tiên phong trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát khí thải toàn cầu, hướng đến một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, phát triển bền vững vì một môi trường ngày càng tốt và giảm phát...

TẦM NHÌN

02

TẦM NHÌN

Giảm phát khí thải toàn cầu – Mang lại nhiên liệu và năng lượng sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch cho nhiều động cơ trên toàn thế giới.

SỨ MỆNH

03

SỨ MỆNH

Tái tạo đời sống nơi vùng đất chưa phát triển - Ứng dụng công nghệ cao tạo nhiều của cải vật chất và giảm phát khí thải toàn cầu.

Đối tác

Đối tác tại Mỹ TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP
TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP TÍN THÀNH GROUP